Zakład Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii

Kontakt

Kampus Główny UW
gmach Wydziału Polonistyki
pok. 32, 53

Telefon

  • (+48) 22 55 21 017 (pok. 32)
  • (+48) 22 55 21 010 (pok. 53)

fot. Magdalena Zawisławska


Kierownik zakładu


prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Pracownicy


dr hab., prof. ucz. Iwona Burkacka
  • wtorki 13.30-14.30 p. 36

dr hab. prof. ucz. Katarzyna Kłosińska

dr Agata Hącia
  • poniedziałki, godz. 10.00-11.00, p. 32
  • piątki, godz. 12.00-13.00, p. 32

dr Jarosław Łachnik
  • piątki, godz. 12.00-13.30, p. 53

dr Barbara Pędzich

dr Magdalena Wanot-Miśtura
  • czwartki, godz. 13.15-14.45, p. 28e